Müşteri Hizmetleri

0324 327 1254

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

 Günümüz koşullarında binalar enerji kaybının engellenmesi açısından oldukça yalıtımlı inşaa edilmektedir. Son yıllarda gelişen inşaat teknikleri daha rijit ve sızdırmaz bir yapıda binaların yapılması sağlanmıştır.Giydirme cepheli ve camlı binalarda havalandırma artık vazgeçilmez bir altyapı haline gelmiştir.Havalandırmanın önemi çağımızın bir sorunu olan küresel ısınmanın etkilerinden dolayı daha ön plana çıkmıştır. Karbondioksit ve diğer zararlı gazların yoğun olduğu düşük kaliteli iç ortam havası dışarı atılırken havadaki ısı yükünün geri kazanılması tasarruf ve enerji maaliyetleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Taze hava iç ortama sevk edilirken ısı geri kazanım eşanjöründen geçirilmek suretiyle atık hava enerjisinin %70'lik bir kısmı kazanılmış olur. Taze havanın ön ısıtma ve soğurması yapılmış olur.


Teklif İstemek için tıklayınız