Müşteri Hizmetleri

0324 327 1254

Sığınak Santrali

3194 sayılı kanun ile düzenlenen imar yönetmeliğinin sığınaklar ile ilgili eki yapılacak sığınak çeşitleri ve bunların zorunlu olarak sahip olması gereken özel havalandırma ve iklimlendirme cihazlarına ilişkin hükümleri kapsar. Klimer Lg Mühendislik, binalara yapılan sığınaklar için yeni yönetmeliğin tüm hükümlerine uygun “Sığınak Santrali” üretmektedir.

Sığınaklar; Nükleer ve konvensiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin etkilerinden, doğal felaketlerden, insanların yaşaması ve ülkenin savaş gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak amacıyla inşa edilen koruma yerleridir.

 

→ Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri:

✓ Özel Sığınaklar

✓ Genel Sığınaklar


→ Kullanım Amacına Göre Sığınak Çeşitleri:

✓ Basınç Sığınakları

✓ Serpinti Sığınakları


Teklif İstemek için tıklayınız